seo dersleri

Simultane Çeviri Nedir?

Simultane Çeviri Nedir? 

Simultane kelime olarak Latince kökenlidir ve aynı anda gerçekleşen anlamına gelmektedir. Simultane çeviri; kaynak dilde konuşan bir konuşmacının sözlerinin hedef dile, konuşmacı ile neredeyse aynı anda çevrildiği, teknolojik teçhizatlar kullanılarak yapılan sözlü çeviri türüdür.

Simultane çeviri birçok çeviri türünü içinde barındırır ve en zor çeviri olduğu kabul edilir. Çünkü simultane çeviride hataya yer yoktur, çevirmenin hatası kabul edilemez ve istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Düşünülenin aksine simultane çeviri yapan kişi konuşmacının sözlerini kelimesi kelimesine çevirmez, simultane çeviri bundan çok daha karmaşık ve zorlayıcı bir çeviridir.

Simultane çeviri yoğun konsantrasyon gerektiren çok yorucu bir süreçtir. Ortalama yarım saatten sonra çeviri kalitesinin düşmesi ve çevirmenin hata yapma olasılığının artması muhtemeldir. Simultane çeviride hata kabul edilemez ve bu yüzden tek kişiden ziyade simultane çevirmenlerin ekip halinde çalışması uygun görülmektedir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar konferanslarında her dil için en az iki çevirmenin olmasını zorunlu tutmaktadır.

Simultane Çevirilere Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

Simultane çeviriler en çok uzun süren resmi toplantılar, sempozyumlar, seminerler, canlı TV yayınları, uluslararası organizasyonlar ve konferanslarda tercih edilir. Bunun sebebi katılımcıların farklı dilleri konuşmaları ve katılımcı sayısının fazla olmasıdır. Genellikle bu tür organizasyonlarda tüm katılımcıların ana dillerinde çeviri yapacak simultane çevirmenler bulunur ve aynı anda birçok dile tercüme yapılır. Çeviri sebebiyle zaman kayıpları yaşanmaz. Simultane çevirinin teknolojik teçhizatlar kullanılarak yapılması tercih edilmesinin en önemli sebebidir.

Büyük ve kalabalık konferans, sempozyum gibi toplantılar haricinde de simultane tercüme gerektiren durumlar olabilir. 45 dakikadan az süren; katılımcı sayısının az olduğu şirket toplantıları, eğitimler, şirket ziyaretleri gibi durumlarda, herhangi bir teknik teçhizat kullanılmadan, konuşmacıların söylemleri hedef dile eş zamanlı olarak çevrilebilir. 

Simultane Çeviri Ekipmanları 

Simultane çevirinin en ayırt edici özelliği; çevirinin eş zamanlı olarak teknolojik teçhizatlar kullanılarak yapılmasıdır. Simultane çeviri ses geçirmez odalarda; mikrofon, kulaklık ve kayıt cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Ses geçirmez odaların kullanılmasının sebebi simultane çeviri yapılan organizasyonların niteliği ile alakalı bir durumdur.

Simultane çeviri yapan kişiler aynı zamanda dinlemek ve konuşmak zorunda kalırlar. Büyük çaplı konferanslarda dış ortamdaki gürültülerden etkilenmemeleri, akıllarının karışmaması çok önemlidir. Genellikle simultane çevirinin gerektiği organizasyonlarda birçok dilde çeviri aynı anda gerçekleşir. Çevirmenlerin birbirlerini duyup rahatsız olmalarının önlenmesi için ses geçirmez odalarda bu çevirinin yapılması gerekmektedir. Ses geçirmez odalarda kulaklık takılarak simultane çeviri yapılması, çevirmenin daha sağlıklı odaklanmasını sağlar. Simultane çevirinin ulaştığı dinleyici kitlesinde de benzer teçhizatlar bulunur. Birçok dilde çeviri yapılan organizasyonlarda dinleyiciler dilediği dilde tercümeyi seçip, dinleyebilirler. Kulaklıklar kullanılması toplantının gidişatının da bozulmaması, zaman kaybının yaşanmaması ve istenmeyen gürültülerin oluşmasını engeller. 

Simultane Çevirmenlerden Beklentiler 

Simultane çevirmenler; çevirmenlik hiyerarşisinin en üstünde bulunurlar. Simultane çeviri gerektiren konferans ve toplantılar sırasında kesinlikle çeviride yanlışlık yapılmamalıdır. Çeviride yapılan hatalar toplantının amacı dışına çıkmasına ve istenmeyen sonuçlar meydana gelmesine sebep olabilir. Bu yüzden simultane çevirmenlerin bazı kriterleri karşılamaları beklenmektedir.

  • Öncelikle simultane çeviri yapan kişilerin, konuşmanın yapıldığı kaynak dile ve konuşmanın çevrileceği hedef dile tam anlamıyla hâkim olmaları gerekir. Sadece dillere hâkim olmaları da yetmez. Çeviriyi gerçekleştirecekleri dillerin kültür yapılarını bilmeleri de da önem arz eder. Konuşmacının söylediği sözlerin arka planı, dildeki mecaz söylemler doğru anlaşılmalı ve hedef dilin kültürel özelliklerine göre aktarılmalıdır.
  • Konuşmacının hangi konu hakkında konuştuğunun da bilinmesi gerekiyor. Konuya hâkim olunmadan gerçekleştirilen çeviriler tam anlamıyla başarılı olamaz. Çevirmen dillere ve dillerin kültürlerine ne kadar hâkim olsa da, konuşulan konu özel bir bilgi gerektiriyorsa simultane çeviriyi gerçekleştiremez.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Simultane Çeviri Nedir? | İngilizceTurkce.Gen.Tr