seo dersleri

Profesyonel Hukuki Çeviri ile Anlaşmazlıkları Önleyin

Profesyonel çeviri hizmetleri içerisinde ayrıcalıklı bir konumu olan hukuki çeviri, resmi kurumlara sunulduktan sonra bağlayıcılık kazanan bir hizmettir. Hukuki metinlerin çevirisi resmi makamlara iletilebileceği için çevirilerde herhangi bir hatanın veya çevirmenin yorumunun bulunmaması gerekir. Kaynak metinde kullanılan hukuki terimlerin karşılığının en doğru şekilde aktarılması; kaynak ve hedef ülkelerin kültürlerine ve hukuk sistemlerine hakim olunması hukuki tercüme hizmetlerinin olmazsa olmazları arasında yer alır.

Çevirmen hukuk sistemlerine hakim olduğu takdirde; kaynak metinde geçen hukuki bir terimin hedef ülkenin hukuk sistemindeki karşılığını bildiği için tercüme sırasında anlam kopukluğu yaşanmaz. Deneyim ve profesyonellik gerektiren hukuki çeviri hizmetlerinin tarafsız ve adalet ilkesi doğrultusunda yapılması gerekir. 

Hukuki Çeviri Fazlasıyla Hassasiyet Gerektir

profesyonel çeviri (tercüme)Sözleşmelerin, tutanakların, garanti belgelerinin, protokollerin, dava çözümlerinin, yetki belgelerinin, resmi evrakların, lisansların, imza sirkülerlerinin, dilekçelerin, mahkeme kararlarının, menşei belgelerinin, bayilik anlaşmalarının, mevzuatların ve yönetmeliklerin kısacası hukuk sistemi içerisinde yer alan herhangi tüm metinlerin tercümeleri hukuki çeviri kapsamına girer.

“Hukuki çeviri neden bu kadar önemsenmelidir?” sorusunun tek cevabı bu çeviride yapılan hataların taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak olmasıdır. Küreselleşmenin bir yansıması olarak hukuki çeviri yapılan evrakların çeşitliliğinin artması hukuki tercüme hizmetlerinin her geçen gün daha fazla tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Ticari faaliyette bulunan ve farklı ülkelerdeki şirketlerle ortaklık kuran işletmelerin artması da hukuki çeviri ihtiyacını çoğaltmaktadır. Şirketlerin ticari faaliyetlerinin dayanağı olan resmi evrakların çevirilerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması hukuki çeviri yapan çevirmenlerin en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Çeviriler esnasında yapılabilecek en küçük bir hata işletmeler arasında sorun çıkmasına ve aralarındaki ilişkinin anlaşmazlıklarla sonuçlanmasına yol açabilir. Bu nedenle tarafların iş ilişkisinin sonlanması ve tazminat yükümlülüğüne neden olabilen hukuki çeviriler  eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Hukuki Çeviri Yapılacak Dokümanın Konusuna Göre Çevirmen Seçilmelidir

Hukuk sistemindeki her belgenin hukuki çeviri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Hukuki tercüme yapacak çevirmenin niteliklerinin de çevirinin kalitesini doğrudan etkileyeceğini hatırlatmak istiyoruz.

Çevirisi yapılacak kaynak metindeki konuda uzmanlığı olmayan kişilerin bu çeviri türünden uzak durması gerekir. Hukuki çeviri alanında profesyonelleşen her çevirmenin tüm hukuki çevirileri yapamayacağı gerçeğinin de temeli bu konuya dayanmaktadır.

Hukuk alanı çok kapsamlıdır. Hukukun dallarının fazla olması ve her bir dalının uzmanlık gerektirmesi hukuki konuların hassasiyetinin ve yaptırım gücünün bir yansımasıdır. Bu nedenle Medeni Hukuk alanında uzmanlaşan avukatlar dahi İş Hukuku davalarına bakmıyorlarsa; çevirmenlerin de tüm hukuki çevirileri yapamayacağı gerçeği daha net anlaşılabilir.

Hukuki Çeviri Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Hukuki tercüme çalışmalarına başlanmadan önce metinle ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi ve metin içerisinde bahsedilen kavramlara hakim olunduğundan emin olunması gerekir.
  • Her ne kadar metinde bahsedilen konseptlere aşina olunsa da çeviri yaparken farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır. Kitaplar, sözlükler ve terminolojik veri tabanlarına erişim olursa doğru bilgiye ulaşmak kolaylaşacaktır.
  • Hukuki tercüme çalışmaları mümkün olduğunca sistematik yürütülmeli; çeviriye başlanmadan önce kaynak metin okunmalı, bilinmeyen kavramlar araştırılmalı, metin tam olarak kavrandıktan sonra çeviriye başlanmalıdır.
  • Çeviri tamamlandıktan sonra yazım yanlışları ve imla hataları kontrol edilmelidir. Metnin son hali editörlere gönderilmeli ve yeniden kontrol edilmelidir. Bu aşamada kaynak metnin konusunda uzmanlaşan avukatlarla bağlantıya geçilmeli; kullanılan kavramların ve çevirinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
  • Hukuki çevirilerde birebir çeviri yapılması gerekir. Çevirmenin yorumlarına bu çeviri türlerinde kesinlikle yer yoktur. Ancak birebir çeviri yapmak hukuki çevirinin başarısı için yeterli de değildir. Kaynak ve hedef ülkelerin kültürlerine aşinalık hukuki çevirinin eksiksiz olmasını sağlayacaktır.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Profesyonel Hukuki Çeviri ile Anlaşmazlıkları Önleyin | İngilizceTurkce.Gen.Tr