seo dersleri

Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, “Milli Şair” olarak bilinen, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın yazarı; siyasetçi, şair, öğretmen, hafız, veteriner hekim ve Kur’an mütercimidir.

Mehmet Akif Ersoy, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu toprakları işgal edilmeye başlandığında halkı bilinçlendirmek için vaazlar verdi. Özgürlük, din ve vatanın kutsallığını Anadolu topraklarını karış karış gezerek halka anlattı. Bu açıdan da Kurtuluş Savaşı bilincinin oluşması adına büyük katkıları olmuştur. İslamcılık düşüncesinin edebiyattaki önde gelen temsilcilerindendir. Hayatı boyunca Türk tarihi açısından kritik dönemlere tanıklık eden Mehmet Akif Ersoy, edebi eserlerinde bu dönemlerin etkilerini yansıtmıştır.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın yazarı olması sebebiyle de Türk Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılarak1921 yılında İstiklal Marşı’nı yazdı ve kazandığı ödülü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayıp İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.

Vefatında cenaze töreni düzenlenmemiş ve ölümü halka duyurulmamış ancak 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy Yılı olarak ilan edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

Mehmet Akif Ersoy, Fatih Camii İmamlarından Mehmet Tahir Efendi ve Buharalı Mehmet Efendi’nin kızı olarak Bilinen Emine Cemile Hanım’ın oğlu olarak 20 Aralık 1873 tarihinde, İstanbul’un Karagümrük semtinde dünyaya gelmiştir.

Nuriye adında bir kız kardeşi vardır. Asıl adı Mehmet Ragıf olan Mehmet Akif Ersoy, babasının ölümünden sonra Akif ismini kullanmaya başlamıştır.

Eğitim Hayatı

Mehmet Akif Ersoy öğretim hayatına ilk olarak İstanbul’un Fatih ilçesindeki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başlamıştır. 2 senelik eğitim hayatından sonra Fatih İptidaisi’nde ilkokul eğitimini almaya başlamıştır.  İlkokulda Arapça derslerine katılmış ve ileriki edebi kişiliğinin temellerini oluşturmaya başlamıştır.

Orta öğretimini Fatih Merkez Rüştiyesi’nde tamamlamıştır. Bu yıllarda Farsça, Arapça ve Fransızca dillerinde eğitim almış ve başarısıyla dikkat çekmiştir. Daha sonra eğitimini Mülkiye idadisi’nde devam ettirmiştir. Ancak Mülkiye İdadisi yıllarında babasının vefatı ve geçim sıkıntısı yaşamalarından ötürü Mehmet Akif Ersoy, okulu bırakarak bir an önce meslek sahibi olacağı alternatif arayışına girdi ve yeni açılan ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi’ne kaydını yaptırdı. Birincilikle mezun oldu ve okulun son iki senesinde şiire olan ilgisi yoğunlaştı.

Çalışma Hayatı

1893-1913 yılları arasında Ziraat Bakanlığı’nda memur olarak çalıştı. Asıl görev yeri İstanbul olmasına rağmen Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan’da dört yıl süreyle müfettişlik yapmıştır. Burada yaşayan halkla tanışmış, onların sorunlarını dinlemiş ve yaşamlarını gözlemleme imkânı bulmuştur. Memuriyet yılları içinde öğretmenlik yaptı ve şiire olan ilgisini çalışmalar yaparak geliştirdi. İlerleyen dönemde Darülfünun’da ve Ziraat Mektebi’nde Osmanlı Edebiyatı dersleri vermeye başladı.

Ziraat Bakanlığı’nda veteriner işlerinde müdür muavini olarak çalıştığı sırada 2. Meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üyeliği Mehmet Akif’in edebiyat yaşantısında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Daha önce birkaç yazı ve şiiri yayımlansa da bu dönemden sonra yayın hayatının başladığı kabul edilir. Mehmet Akif Ersoy 27 Ağustos 1908 yılında Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı olarak görev yapmaya başlamıştır. Böylece fikir ve düşüncelerini yaymak adına eline büyük bir koz geçmiş ve Mehmet Akif bu avantajını halkı bilinçlendirmek için kullanmıştır.

1920 yılında Burdur’dan Milletvekili olmuştur. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir düzene sahip olarak kurulmasının ardından sözde aydın kesim tarafından dışlandı ve Mehmet Akif, bu durumdan bir hayli rahatsızlık duyduğundan ötürü Mısır’a yerleşti. Bu kararıyla alakalı kendisinin şu sözleri çok manidardır: “Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben, vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum.”

Mısır’da kaldığı süre boyunca üniversitelerde Türkçe öğreten Mehmet Akif Ersoy bu sırada karaciğer hastalığına yakalanmıştır.

Vefatı

Mısır’da öğretmenlik yaptığı zamanlarda karaciğer rahatsızlığı başlamıştı. Ancak Mehmet Akif bu rahatsızlığı önemsememiş ve hava değişliğinin kendisine iyi geleceğine inandığı için Lübnan’a gitmişti. Hastalığının ilerlemeye devam etmesine rağmen Mısır’a geri dönmeyi tercih etmiştir. Hastalığının son safhasında, 1936 yılının haziran ayında Türkiye’ye geri dönmek zorunda kalmıştır. Hastalık tedavi edilemez ölçüye gelmiş ve yapılan tedaviler sonuç vermemiştir. Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve Edirnekapı mezarlığına defnedilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nda milliyetçi düşüncenin yayılması için tüm yurdu gezen, halkı bilinçlendiren ve kurtuluş mücadelesi için çalışan Mehmet Akif Ersoy’un vefatı halka duyurulmamış ve adına cenaze töreni düzenlenmemiştir.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Kimdir?
4.8 Kullanıcılar (8 Oy)
Değerlendirme

(8 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı, Kimdir? | IngilizceTurkce.Gen.Tr