seo dersleri

Makine Çevirisi ve Profesyonel Çeviri: Avantajları ve Dezavantajları

Günümüzde neredeyse herkes çeviri yapmak zorunda kalıyor. Kimileri ticari hayatta yeni ortaklıklar kurmak için, kimi akademik kariyerinde ilerlemek için kimileri ise internetteki kaynakları anlayabilmek için çeviri hizmetlerine başvuruyor.

Makine çevirisi ve profesyonel çeviri arasındaki ayrım giderek kapanıyor gibi görünse de aralarındaki farkın aynı kaldığını savunan kişi sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Hem makine çevirisinin hem de profesyonel çevirinin farklı avantaj ve dezavantajları var.

Bu yazımızda 2 çeviri türünün de güçlü ve zayıf yönlerine odaklanıp, ne zaman kullanılmalarının doğru olacağı ile ilgili detayları paylaşacağız.

Makine Çevirisi Nedir?

Kaynak dilden bir metnin, hedef dile çevrilmesini sağlayan, insan faktöründen arınmış otomatik çeviri olarak tanımlanan makine çevirisi, hızı ve maliyet avantajlarıyla ön plana çıkmaktadır.

Profesyonel çeviriden daha fazla rağbet görse de kelime kelime ya da cümle cümle yaptığı çevirilerin “yerelleştirme” unsuruna sahip olmaması bu çevirinin sorgulanmaya açık hale gelmesine neden olmaktadır. 

Makine Çevirisi Ne Zaman Kullanılabilir?

Çevrilmesi gereken uzun metinler varsa, bu metinlerde yazanın genel olarak ne anlattığını kavramak yeterliyse makine çevirileri kullanılabilir. Bu durumda makine çevirisi hızı ile fark yaratır.

Çevrilmek istenen kaynak yardımcı kaynak niteliğindeyse ve ortaya çıkan nihai çeviride belirleyici bir etkisi yoksa ya da bu çeviri herhangi bir platformda yayımlanmayacaksa makine çevirileri yine işinizi kolaylaştıracaktır. Sadece destekleyici özellikte olması ve doğruluğunu tespit edebilecek olmanız önemlidir.

Makine çevirisinin kullanılabileceği diğer bir durum ise, çeviri yapıldığında bu metnin taslak olarak kabul edildiği durumlardır. Çeviri şirket çalışanları arasında paylaşılacak olabilir, ancak müşterilerine ulaşmamalıdır. Çevirinin son hali profesyonellere yaptırılacaksa, taslak çıkarabilmek için makine çevirisine başvurulabilir. Neticede makine çevirisi son kullanıcıya, hedef kitleye ya da yetkililere ulaştırılmalıdır.

Makine Çevirisinin Avantajları

 • İnternet sitelerinde tamamen ücretsiz makine çevirisi yapan araçlardan yararlanma imkanı vardır. Sıfır maliyetlidir, üstelik herkesin her zaman kullanması için hazır beklerler.
 • Hızlıdır, kelime kelime çeviri yapması ve mecaz söylemleri ya da anlamlı cümleler oluşturma fonksiyonlarının olmaması makine çevirilerin hızlı olması sonucunu doğurmaktadır.
 • Sürekli gelişir, her ne kadar ilk etapta anlamsız cümle yığınları oluşturduğu düşünülse de aslına bakarsanız, makine çevirileri metnin genel anlamını çok iyi yansıtmaya başlamıştır. Sürekli değişim içindedir ve gelişmeyi sürdürür.
 • Makine çevirileri birçok dile aynı anda çeviri yapabilir. İki dille sınırlı kalmaz; dünya dillerinin neredeyse tamamında çeviri yapabilir. 

Makine Çevirisinin Dezavantajları

 • Kelimelerin cümle içerisinde kazandığı anlamlara karşı duyarsız olabilen makine çevirilerinin doğruluk payı düşüktür. Spesifik ve teknik terimlerde hata yapabilir, metnin içeriğinde değişikliklere neden olabilir.
 • Makine çevirileri kelimeleri çevirebilir ancak metnin alt mesajını çeviremez. Metnin mesajını yerelleştirip tam olarak ne demek istediğini ifade edemez.
 • Önemli bir konuda yapılması gereken çeviriler için makine çevirisine başvurulduğu takdirde şirketler için mali kayıplar kadar prestij kayıplarına da yol açabilir.
 • Çeviri yapılan farklı diller arasında tutarsızlıklar olabilir, makine çevirileri her dilde eş değer performans göstermeyebilir. 

profesyonel çeviri ve makine çevirisi

Profesyonel Çeviri Nedir? 

Kaynak ve hedef dilin dil bilgisine, mecazi söylemlerine; kaynak ve hedef ülkelerinin kültürlerine hakim olan uzman kişilerin yaptığı, zaman alan ancak yüksek doğruluğu ile ön plana çıkan çeviridir.

Makine çevirisinin gölgesinde kalmaya başladığı düşünülse de profesyonel çevirinin insan faktörüyle bağlı olması her daim bu çeviri türünün üstünlüğünü korumasına neden olacağı düşünülmektedir.

Profesyonel Çeviri Ne Zaman Kullanılabilir? 

Profesyonel çeviriye başvurulmasının temel sebebi bu çeviri türünde mutlak doğruluk sunulmasıdır. Doğru çeviriye ihtiyaç duyulduğunda profesyonel çeviri tercih edilmektedir. Yanlış yorumlanmaması ya da anlaşılmaması gereken akademik kaynaklar, resmi evraklar, tıbbi dokümanlar, şirket sözleşmeleri vb. söz konusu olduğu zaman konunun uzmanları devreye alınmaktadır.

Firmalar hedef kitlelerinin göreceği, duyabileceği çeviri kaynaklı işlerinde profesyonel çeviriye ihtiyaç duyarlar. Marka imajlarının korunması, ticari faaliyetlerinin çeviri hataları nedeniyle zarar görmemesi ve müşterileri nezdinde yanlış anlaşılmamak için profesyonel çevirinin gücünü kullanırlar.

Firmalar pazarlama faaliyetleri sırasında profesyonel çeviriye ihtiyaç duyarlar. Farklı pazarlara açılmak isteyen ticari işletmeler, hedef pazarlarındaki kişilere hitap edebilmek için marka mesajlarını yerelleştirerek ifade edebilen profesyonel çeviri hizmetlerine başvururlar. Web sitesi, blog gibi erişimi kolay ve önemli platformlarda yanlış ve hedef ülkenin kültürüne ters bir çeviri ile var olmak istemezler.

Profesyonel Çevirinin Avantajları

 • Profesyonel çevirinin doğruluk payı çok yüksektir. Profesyonel çeviri uzmanlık gerektiren bir iştir ve sonuçları kalitelidir.
 • Profesyonel çeviride kelimelerin sözlük anlamları değil, metnin mesajı ve kelimelerin cümle içerisinde kazandıkları yeni anlamlar sunulur.
 • Profesyonel çeviride kaynak metinde yapılan metaforlar, ironiler, sözcük sanatları net bir şekilde hedef metne aktarılır.
 • Profesyonel bir çevirmen hedef ve kaynak dildeki kültürel farklılıkları özümser ve çeviriyi her iki dildeki özel kullanımları göz önünde bulundurarak tamamlar. Diğer bir deyişle metni yerelleştirerek, hedef dildeki okuyucuların doğru mesajı almasını sağlar.
 • Profesyonel çevirmenler metni parçalar, çevirir, bir bütün olarak ele alıp anlamlı cümlelerden oluşan eksiksiz bir çeviri sunar. 

Profesyonel Çevirinin Dezavantajları 

 • Detaylı inceleme, araştırma ve mükemmeliyet söz konusu olduğu için profesyonel çevirilerin tamamlanma süresi uzundur.
 • Profesyonel çevirmenler bedavaya çalışmaz; sundukları kaliteli hizmet karşılığında bir bedel isterler.
 • Yaygın olmayan dillerden çeviri yapma ihtiyacı olursa, uzman çevirmen bulmak zorlaşabilir. Dilin bilinme oranı ve profesyonel çeviri ücretleri arasında ters orantı vardır.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Makine Çevirisi ve Profesyonel Çeviri: Avantajları ve Dezavantajları | İngilizceTurkce.Gen.Tr