seo dersleri

Kaliteli Bir Çeviri Nasıl Yapılır?

Teknolojinin ilerlemesi, internetin yaygınlaşması, globalleşme sonucu dünyanın yerelleşmesi, ticari ilişkilerin gelişmesi, eğitimin ülke sınırlarını aşan bir konuma gelmesi ve tıbbi teknolojilerin yayılma gereksinimi gibi birçok değişim tercüme faaliyetlerine duyulan ihtiyacı çoğaltmaktadır.

Çeviri taleplerindeki artış tercüme bürosu çalışanlarının giderek çoğalmasına ve dolayısıyla tercüman sayısının artmasına neden olmuştur. Her ne kadar profesyonel tercüme çalışmaları artsa da kaliteli hizmetlere duyulan ihtiyaç önemini korumaktadır.

Tercüme oldukça komplike ve çevrilen kaynak metnin içeriğine göre özen isteyen bir süreçtir. Tercümanın profesyonelliği, kaynak ve hedef dile hakimiyeti, hedef ve kaynak dillerin konuşulduğu ülkelerin kültürlerine aşinalığı ve çevirisi yapılan metnin konusundaki uzmanlık işin kalitesini doğrudan etkiler.

Kaliteli bir tercüme için 7 temel unsura dikkat edilmelidir. Bunlar;

1. Kaliteli Bir Çeviri İçin Kaynak ve Hedef Dillere Tam Anlamıyla Hakim Olunmalıdır

İngilizce tercüme hizmetlerinin başarılı olabilmesi için çevirmenin kaynak ve hedef dillere mutlak hakimiyetinin bulunması gerekir. Yalnızca her iki dilin de yazım kurallarını bilen, imla kurallarını uygulayan ve kelimelerin hangi anlamlarıyla kullanıldığını tespit edebilecek uzmanlığa sahip olan çevirmenler kaliteli çeviri yapabilirler.

Tercümanın çeviri kurallarını bilmesi, çeviri formatına uyması ve dillere hakim olması mutlak şartlar olarak ön plana çıkar.

2. Kaliteli Bir Çeviride Anlam Bulanıklığı Olmamalıdır

Çevirisinin yapılması istenen metnin anlamı hedef metinde net olarak ifade edilirse o çalışmanın kalitesinden söz edilebilir. Özellikle ticari, hukuksal ya da ekonomik olarak bağlayıcı çevirilerde anlam karışıklığı istenmeyen yükümlülüklerin doğmasına yol açabilir. Bu nedenle tercüman hem hedef hem de kaynak dile eşit derecede hakim olmalıdır.

Dildeki özel söylemlere, mecazi ifadelere aşina olmayan kişiler tarafından yapılan çeviriler mesajları doğru şekilde iletemeyebilir. Profesyonel çeviri hizmeti gerektiren hukuki, medikal, edebi ve akademik alanlardaki ihtiyaçlarında da büro ile çalışmanın en büyük avantajı anlam bulanıklığı riskinin minimum seviyeye inmesidir.

3. Kaliteli Bir Çeviride Yazım Yanlışı Bulunmamalıdır

Tercüme ihtiyacı bireyler ya da kurumlar tarafından hissedilebilir. Akademik kariyerinde ilerlemek isteyen bir öğrenci; ticari faaliyetlerinde dünyaya açılmak isteyen bir şirket; tıbbi çalışmalarını akademik makale yazarak dünyaya duyurmak isteyen bir akademisyen; yurt dışında hukuki sorunlar yaşayan bir vatandaş için çeviri hizmetleri hayat değiştirebilecek denli önemli bir yere sahiptir.

Belgede yapılan yazım yanlışları bireylerin de kurumların da prestij kaybına uğramasına neden olabilir. Çevirinin sunulduğu kişi ya da kurumlara ciddiyet gösterilmediği izlenimi yaratan bir hedef metnin amacına hizmet etmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

4. Kaliteli Bir Çeviride Kültürler Dikkate Alınmalıdır

Kaynak ve hedef dillere mutlak hakim olmak kaliteli çevirilerin yapılabilmesi için tek başına yeterli olmayacaktır. Kaliteli bir çalışmada hedef ve kaynak dillerin konuşulduğu toplumların kültürlerinin de bilinmesi gerekir. Aksi halde kaynak metin çevrilirken anlam bozuklukları, anlam bulanıklıkları ya da anlam yanlışları ortaya çıkabilir.

Özellikle yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan çevirmenler tarafından gerçekleştirilen profesyonel çeviri türlerinde; kültürel farklılıkların göz ardı edildiği çeviriler şirketler, bireyler ya da kurumlar arasında ciddi anlaşmazlıkların oluşmasına neden olabilir.

5. Kaliteli Bir Çeviride Terminoloji Kullanımını Kusursuz Olmalıdır

Tercüme hizmeti ihtiyacı olan kişilerin çevrilmesini istedikleri metinlerde terminoloji kullanımı varsa çalışılan büronun yetkilileri uzmanlıkları doğrultusunda çevirmen görevlendirmelidir. Metinde geçen terimler, metnin konusu ve metnin önemi özel bir uzmanlık gerektirir.

Terimlerin doğru kullanılmadığı çevirilerin kalitesinden söz etmek mümkün olmayacaktır. Üstelik terimlerin yanlış kullanımından kaynaklı ortaya çıkan anlam yanlışları istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Örneğin tıbbi alanda hizmet veren bir tercümanın alandaki bilgisi terminolojik olarak eksikse kaynak metinin güvenilirliğinden emin olunamaz. Medikal çeviri önemi de göz önünde bulundurulduğunda terminoloji kullanımının ehemmiyeti bir kez daha ön plana çıkar.

6. Kaliteli Bir Çeviri İçin Uzmanlık Gerekir

Terminoloji kullanımının doğruluğu ve anlam bulanıklığının engellenmesi adına İngilizce tercüme hizmeti veren kişilerin kaynak metin doğrultusunda uzman olması gerekir. Akademik olarak konuya hakim olunmaması profesyonel çeviri ihtiyacının eksik karşılanmasına neden olur. 

Uzmanlığa sahip olmayan kişilerin verdikleri tercüme hizmetleri bireylerin eğitim hayatına zarar verebilir; vize alma sürecine engel olabilir; akademik başarıları engelleyebilir; tıbbi gelişmelere set çekebilir, hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir ve aynı zamanda ticari başarısızlıklara neden olabilir. Kalitesiz çevirinin yol açabileceği bu olumsuzluklar düşünüldüğünde tercüme yaptırmak isteyen kişilerin büro seçimi yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmaları gerekir.

7. Kaliteli Çeviri Editör Kontrolünden Geçmiş Olmalıdır

Tercüman çalışma sırasında sürekli aynı konuya yoğunlaşmaktan ötürü zaman içerisinde hatalara karşı bağışıklık kazanabilir. Bu nedenle çeviri tamamlandıktan sonra başka bir uzmanın da üzerinde çalışması nihai belgenin kaliteye erişmesine yardımcı olur. Çevirmenin atladığı hatalar bu kontrol sırasında tespit edilebildiği için sunulan hizmet mükemmelleştirilebilir.

Kaliteli Çeviri Nasıl Yapılır? | İngilizceTurkce.Gen.Tr