seo dersleri

Hukuki Çeviri Zorlukları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hukuki çeviri, hukuk sistemi içerisinde yer alan tüm kaynak metinlerin veya hukuksal içeriğe sahip dokümanların hedef dile çevrilmesidir. Mahkeme belgeleri, ticari sözleşmeler, idari şartnameler, icra belgeleri, kira kontratları, patent ve imza sirküleri belgeleri, alım-satım anlaşmaları, pasaportlar, mevzuatlar, tanık ifadeleri ve dava dilekçeleri gibi dokümanların çevirileri hukuki çeviri alanına girmektedir.

Her toplumun hukuk sistemini oluşturan dinamikler farklıdır.  Ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşan, kendi kültür ve tarihi izlerini taşıyan, kendilerine has hukuk sistemleri vardır. Hukuk sistemlerinin farklılaşması, hukuki çevirinin zorluğunu arttırmaktadır. Hukuki çeviri yapacak kişilerin kendilerini kaynak ve hedef dilin hukuk sistemi doğrultusunda geliştirmeleri ve bu konularda uzmanlaşmaları gerekir.

Hukuk çevirisi, hukuk sistemlerinde kullanılan terminoloji sebebiyle uzmanlık, beceri ve deneyim gerektiren teknik bir çeviri türü olarak kabul edilir. Günümüzde ülkeler arası ticari ilişkilerin artmasıyla beraber ticari anlaşmaların yoğunlaşması, ülke vatandaşları arasındaki hukuki bağların çoğalmasıyla hukuki çeviri işi gittikçe önem kazanmaktadır. 

Hukuk sistemleri toplumsal yaşamları bir bütün olarak ele alır ve kendi içinde dallara ayrılır. Hukuki belge hangi alanla ilgiliyse o alanda uzman olan kişilerin çeviri yapması gerekir. Örneğin; ticaret hukukunda uzmanlaşan bir çevirmenin boşanma davalarını çevirmesi beklenmemelidir.

Hukuki Çeviri Zorlukları

Hukuki belgelerin yaptırımı vardır: Hukuki çeviri yazılı çeviri türleri arasında en çok dikkat isteyen türlerden biridir. Hukuki çeviri yapacak kişiler metne bağlı kalarak objektif bir aktarım yapmak zorundadırlar. Kaynak metni hedef dile çevirirken herhangi bir yorum katmaları söz konusu değildir. Hukuki belgelerin yanlış çevrilmesi maddi ve manevi kayıplara yol açabildiği için hukuki çeviri yapacak kişilerin; kendilerini hukuk alanında geliştirmiş veya avukat olmaları çevirinin doğru ve eksiksiz olması açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki hedef dilden çevrilen metinler, kaynak metine dönüştüğünde mahkemelere sunulursa resmileşir. Çevirmenin de yasal sorumluluk altına girmesine sebep olur.

profesyonel çeviri (tercüme)

Hukuk sistemlerinin ülkeden ülkeye farklılaşması: Hukuk sisteminin farklılığı temel olarak ülkeler arasındaki dilsel ve kültürel farklılıkların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Her ülkenin kendine özgü hukuk sistemi vardır. O ülkenin kültürü ve tarihi hukuk sisteminden ayrı düşünülemez. Bu durum hukuki çeviri işini zorlaştırır çünkü bir ülkenin hukuk sistemindeki bir terimin diğer bir dilde karşılığı olmayabilir ya da olsa bile kaynak ülkedeki anlamını yansıtmayabilir. Bu sebeple çevirmenler, kaynak metin çeviri yaparken ekstra özen göstermelilerdir.

Hukuki terminolojinin varlığı: Hukuki dil günlük dilden çok farklıdır. Hukuk dilinin kendine has terminolojisi vardır. Bu sebeple hukuki çeviri yapacak kişilerin kaynak ve hedef dilin hukuk terminolojisine hakim olmaları gerekir hatta mecburidir. Terminolojiden farklı olarak hukuk sistemleri geçmiş dönemde yazıldıkları için artık yaygın olarak kullanılmayan bazı kelimeleri içerebilir. Hukuk belgelerinde kullanılan bazı kelimeler günlük hayatta kullanıldığı anlamdan farklı anlamlarda kullanılabilir. Çevirmenin bu süreçte yanlış anlaşılmalara neden olmaması için dikkatli olması gerekir.

Hukuki Çeviri Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Hukuki çevirmen kaynak ve hedef ülkelerin hukuki terminolojisine hâkim olmalıdır.
  • Çevirmen kaynak ve hedef dillerin cümle yapısını, kültürünü, tarihini kısacası; hukuki sistemini etkileyen dinamiklerini bilmelidir.
  • Hukuki belgelerde genellikle uzun ve karmaşık cümleler kullanılır. Çevirmen dillerin gramerine hakim olmalı ve cümleleri mümkün olduğunca değiştirip parçalamadan çevirmelidir. Hukuki çeviri yapılırken kesin ve net bir anlatım şekli benimsenmelidir.
  • Hukuki çevirilerde gereksiz sözcükler, anlamı değiştirmese yada güçlendirse dahi kullanılmamalıdır. Eğer bir kelime kullanarak anlatılacak bir ifade varsa, tek kelime kullanılmalıdır.
  • Hukuki tercüme esnasında noktalama işaretleri doğru kullanılmalıdır. Çevirmen metinlerin anlamını değiştirebilecek yanlış noktalama işaretlerinden kaçınmalıdır.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Hukuki Çeviri Zorlukları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler | İngilizceTurkce.Gen.Tr