seo dersleri

ALES Nedir, Kimler Girebilir? ALES Geçerlilik Süresi ve Soru Dağılımı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bilinen adıyla ALES, üniversiteden sonra eğitimine veya akademik kariyerine devam etmek isteyen kişiler için kilit öneme sahip sınavlardan biridir.

Bu yazımızda “ALES nedir?”, “ALES’e kimler girebilir?”, “ALES Geçerlilik süresi nedir?”, “ALES soru dağılımı nasıldır?” ve “ALES puan hesaplaması nasıl yapılır?” gibi ALES ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

ALES Nedir?

ÖSYM tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez düzenlenen; lisansüstü eğitim programlarına ve yükseköğretim kurumlarındaki personel kadrolarına başvurabilmek için girilmesi gereken merkezi sınava ALES denir.

ALES’e Girmek Neden Gereklidir?

 • Lisansüstü eğitime geçiş hakkı elde edebilmek,
 • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve
 • Yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, çevirici, okutman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek adına ALES’e girilmesi gerekmektedir.

ALES’e Kimler girebilir?

ALES’e girebilmek için adayların lisans programlarından mezun olmuş olmaları ya da mezun olacak durumda bulunmaları gerekmektedir. 

ALES’te Başarılı Olmak için Kaç Puan Almak Gerekir?

ALES’ten başarılı olmak için alınması gereken puan, ALES’e hangi amaçla girildiği ile yakından ilgilidir.

 • Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici, araştırma görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvuru yapmak istiyorsa, ALES’ten alanlarında 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
 • Öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam etmek için bu sınava giriyorlarsa, tezli yüksek lisans programlarına katılabilmek için alanlarında en az 55 puan almaları gerekir. Doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvuracak adayların ise ALES’ten en az 80 puan almaları başarılı olmalarının kriteridir. Öğretim kurumlarının lisansüstü programları için adaylarından bekledikleri kriterler farklılaşabilir; ancak tüm kurumlar ALES’i en az %50 oranında aday seçiminde değerlendirmeleri ve göz önünde bulundurmaları gerekir.

ALES Geçerlilik Süresi Nedir? 

ALES geçerlilik süresi 3 senedir. Adaylar dilediği kadar bu sınava girebilir, sınav sonucunun geçerli olduğu dönem içerisinde birden çok bu sınava girmişlerse; aldıkları puanlardan istediğini kullanabilirler.

En son alınan puanın geçerli olması gibi bir durum söz konusu değildir; en son aldığı puan önceki sınavlardan düşükse, yüksek olan puanı tercih edebilir. 

ALES Hangi İllerde Yapılır?

81 il merkezinin yanı sıra, Lefkoşe ve Bişkek’te adaylar ALES’e katılabilirler.

ALES Soru Dağılımı Nasıldır?

ALES toplam 160 sorudan oluşmaktadır. Sayısal 1-2, Sözel 1-2 olmak üzere toplamda 4 ayrı test bulunur; her bir testte adaylara 40’ar soru sorulur. Sınava giren tüm adaylar, bu dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını tercih ettikleri ağırlıklı puana göre en uygun olan en az 3 testi seçerler ve en az 120 soru cevaplandırırlar.

Adaylar diledikleri takdirde 160 sorunun tamamına da cevap verebilirler. Ancak puanlama sisteminde kendilerine faydası yoktur. Örneğin Sözel ağırlıklı puan gereksinimi duyan bir aday, sayısal 2 testini çözerse puanı değişmez.

ALES’in Sayısal testlerinde adayların sayısal ve mantıksal muhakeme yetenekleri ölçülür. İki test arasında Sayısal-2 testinin daha zor sorular içermesi öngörülmektedir. Sözel testlerde de adayların yorum yapma kapasiteleri ve muhakeme yeteneklerinin ölçülmesi amaçlanır.

ALES Soru Tipleri Nelerdir?

ALES soruları genel olarak spesifik bilgilerin üzerinde şekillendirilmemiştir. Adayların muhakeme yeteneklerinin ölçülmesine yönelik sorular sorulur. Bu sebeple genel anlamda öğrencilerin alışkın olmadıkları bir sınav çeşidi olarak ön plana çıkar.

Her ne kadar eğitim ve öğretim sistemi, öğrencilere muhakeme yeteneği kazandıracak hamlelerle yenilenmeye çalışılsa da, ALES’e giren öğrenciler özellikle sınavı zamanında bitirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.

ALES Sınav Süresi Ne Kadardır?

2017 senesinden itibaren ALES sınav süresi 150 dakikaya indirilmiştir ve öğrencilerin sorulara daha hızlı cevap vermeleri gerekmektedir. 

ALES Nasıl Değerlendirilir? 

ALES çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır ve 4 ayrı test bulundurmaktadır. Öğrenciler her sorunun altında yer alan cevap alanlarına cevapları işaretler ve sınav kitapçıkların tüm sayfaları optik okuyucularla okunarak değerlendirilir. Sınav sonuçları bilgisayar ortamında hesaplanarak, öğrencilere duyurulur.

 • Adayların her bir testteki yanıtları ayrı ayrı değerlendirilir. Doğru ve yanlışlar toplanır, netler hesaplanır ve ham puanlar elde edilir. 4 test için de adayların ham puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara çevrilir.
 • Bu puan dönüştürülmesi işleminden sonra her bir aday için Sayısal 1-2, Sözel 1-2 testleri için Standart Puanlar hesaplanır.
 • Hesaplanan standart puanlar kullanılıp, her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı 3 ayrı ağırlıklı puan belirlenecektir.
 • Ağırlıklı puanların hesaplanması aşamasından sonra; bu puanlar belirli bir formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek ve adayın aldığı puan belli olacaktır.

ALES Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? 

 • İlk aşamada adayın ağırlıklı puanından ağırlıklı puanların ortalaması çıkarılır. Çıkan sonucun iki katından ağırlıklı puanların standart saplaması çıkarılır. Bu işlemlerden elde edilen rakam 30 ile çarpılır. Çıkan sonuç bekletilir, henüz hesaplama işlemi tamamlanmamıştır.
 • İkinci aşamada Ağırlıklı puanların en büyüğünden ağırlıklı puanların ortalaması çıkarılır; elde edilen sonucun iki katından ağırlıklı puanların standart saplaması çıkarılır.
 • Daha sonra ilk aşamada elde edilen sonuç, ikinci aşamada bulunan rakama bölünür ve işlem sonucuna 70 eklenir.
 • Tüm bu işlemlerden sonra adayların ALES’ten aldıkları puanlar belirlenir. 

ALES Sınavında Adaylar Hangi Testleri Çözmelidir? 

Adaylar ALES’teki 4 testten 3 tanesini çözmek zorundadır, hangi testleri çözmeleri gerektiği başvuracakları lisansüstü programın ya da akademik kadroların gereklilikleri doğrultusunda belirlenir. Adaylar eşit ağırlıklı puanları ile değerlendirileceklerse; Sayısal 1-2 ve Sözel 1 testlerini çözmeleri gerekir.

Sözel ağırlıklı puan ile değerlendirilecek adaylar; Sayısal 1, Sözel1-2 testlerinden sorumludurlar. Sayısal ağırlıklı puan isteyen öğrenciler ise yine Sayısal 1-2 ve Sözel 1 testlerini çözeceklerdir. Çözmeleri gerekenden fazla test çözmeleri puanlama olarak kendilerine katkı sağlamayacaktır.

ALES Nedir, Kimler Girebilir? ALES Geçerlilik Süresi ve Soru Dağılımı
5 Kullanıcılar (5 Oy)
Değerlendirme

(5 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

ALES Nedir, Kimler Girebilir? ALES Geçerlilik Süresi ve Soru Dağılımı | IngilizceTurkce.Gen.Tr