seo dersleri

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Kemik ağrıları, mide bulantısı, balgam renginde değişim, kanlı öksürük, hırıltılı nefes ve hatta konuşma bozuklukları gibi birçok farklı belirtiye yol açan akciğer kanseri çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Kişinin sigara kullanması, sigara dumanına maruz kalması, çalıştığı iş nedeniyle uzun süre boyunca zararlı kimyasalları soluması veya genetik yatkınlık gibi akciğer kanseri tetikleyici unsurlar, akciğerlerin birinde ya da her ikisinde birden hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalıp tümör oluşturmasına neden olabilir.

Akciğer kanseri belirtileri yaşayan ve tıbbi destek alan hastaların ilk önce hastaların sağlık sorunlarını teşhis ettirmeleri gerekir. Akciğer kanseri teşhisi sırasında hem akciğer kanseri türleri hem de akciğer kanseri evreleri belirlenir.

Bu yazımızda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri evreleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Evreleri

Epitel dokuda başlayan ve çok hızlı yayılma eğilimi gösteren küçük hücreli akciğer kanseri temel olarak iki ayrı evrede incelenir. Bu evreler doğrudan hastalığın akciğer dokusunda olup olmadığına göre kategorize edilmiştir.

  1. Sınırlı Evre: Küçük hücreli akciğer kanserinin bu evresinde kanserli hücreler vücudun diğer organlarına yayılmamıştır. Henüz akciğer dokusunda bulunan tümörler için bu sınıflandırma büyük önem taşımaktadır. Kısıtlı evrede teşhis edilen küçük hücreli akciğer kanseri agresif ve invaziv akciğer kanseri tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir.
  1. Yayılmış Evre: Küçük hücreli akciğer kanseri yayılmış evrede olduğunda kanserli hücreler artık akciğerlerin dışarısına çıkmıştır. Bir kez akciğer dışarısına çıkan kanserli hücreler kan dolaşımı ile kemiklere, lenf bezlerine, komşu organlara ve hatta beyine kadar ilerleyebilir.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Evreleri

Bir hastaya küçük hücreli olmayan akciğer kanseri teşhisi konulduğu zaman doktorlar ilk olarak hastalığın ne kadar ve ne hızla yayıldığını tespit ederler. Bu aşama “evreleme” olarak tanımlanır.

Evreleme aşamasının en  büyük önemi doktorlara tedavi şekli ve zamanı hakkında yol gösterecek olmalarıdır. Doğru tedavi süreçlerinin başlatılması akciğer kanseri yaşam süresi üzerinde belirleyici bir role sahiptir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri evrelemesinde TNM sistemi kullanılır. TNM sistemi;

Tümörün ne kadar büyük olduğunun, lenf nodüllerine yayılıp yayılmadığının ve vücudun diğer organlarına metastaz yapıp yapmadığının incelenmesi esaslarına dayanır. Bu evreleme sistemi doğrultusunda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri evreleri şu şekilde sıralanabilir.

Akciğer Kanseri 0. Evre

Karsinum in Situ olarak bilinen bu evrede kanserli hücreler henüz tam bir tümör formuna ulaşmamıştır.

Bu evrede teşhis edilen akciğer kanseri vakaları yaklaşık %3 düzeyindedir. Akciğerlerde lokal olarak tespit edilebilen birkaç tabakadan ibaret olan kanserli hücreler teşhis geciktiğinde tümöre dönüşecektir. 

Akciğer Kanseri 1. Evre

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin birinci evresinde kanserli hücreler tümöre dönüşmüştür ancak akciğerlerin yalnızca tek birinde bulunurlar. Henüz kanserli hücreler akciğer dışarısına yayılmamıştır ve bu nedenle akciğer kanseri ameliyatı uygulandığı takdirde kanserli hücrelerin bölgeden tamamen alınması ihtimali geçerlidir.

Bu evrede teşhis edilen küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde hayatta kalma şansı %60 seviyelerinin üzerindedir.

Akciğer Kanseri 2. Evre

TNM evreleme sistemi doğrultusunda belirlenen evre 2’de kanserli hücreler hala kontrol altında yani akciğer dokusu içerisindedir.

Akciğer kanseri ameliyatı ile tedavi şansı vardır ancak tek başına operasyon yeterli gelemeyebilir. Bu durumda uzmanların radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerine başvurması ihtimali çok yüksektir.

Akciğer Kanseri 3. Evre

Bu evrede kanserli hücreler lenflere sıçramaya başlamıştır. Bu nedenle akciğer kanseri tedavi seçenekleri kısıtlanır. Kanserli hücrelerin akciğer dokusu dışına yayılması akciğer kanseri ameliyatı olasılığını ortadan kaldırır.

Akciğer Kanseri 4. Evre

Akciğer kanserinin son evresidir. Bu evrede teşhis edilen hastalığın tedavisinin başarısı maalesef çok azdır. Kanserli hücreler tüm vücudu sarmaya ve vücudun farklı bölgelerini etkisi altına almaya başlamıştır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 4. evrede hastanın sağlığı kadar yaşam kalitesi de bozulmuştur. Sinir sisteminin ve beynin etkilenmesine bağlı olarak nörolojik semptomlar iyice artmış ve kişide denge problemleri, hafıza kayıpları ve konuşma bozuklukları fark edilir düzeye ulaşmıştır.

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?
5 Kullanıcılar (2 Oy)
Değerlendirme

(2 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir? – IngilizceTurkce.Gen.Tr