seo dersleri

Profesyonel Akademik Çeviri

Akademik çeviri; kaynak dilde yazılan akademik yayınlar, ders notları, sunum, doktora, bilimsel belge, uzmanlık tezleri, makaleler ve araştırma notları gibi metinlerin, hedef dile çevrilmesidir. Akademik çevirilerin amacı dünya çapında yayınlanan eğitim amaçlı ve bilimsel çalışmaların hedef dillere doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılmasıdır.

Akademik çevirmenler güzel sanatlar, ekonomi, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları hedef dile çevirirler. Akademik çeviri gerektiren belgeler titiz bir şekilde hazırlanmalıdırlar. Bilimsel ve akademik araştırmaların hatalı çevrilmesi gibi bir durum kabul edilemez. Çevirmenin metne sadık kalması, kaynak metindeki konunun terminolojisine hakim olması ve gerekli araştırmaları yapması gerekir.

Akademik Çeviri Önemi

Globalleşen dünyada yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Ancak belirli bir bilgi birikiminin oluşması ve farklı bulguların varlığıyla hareket edilmesi, bu alanlarda yapılan çalışmaların seyrini değiştirebilir. Farklı ülkelerdeki, farklı kültürlere sahip akademisyenlerin teorileri, yeni çalışmalara zemin hazırlayabilir ve bu alanda yeni gelişmeler yaşanabilir.

Bilimsel çalışma yapan kişiler akademik çevirilerin yaygınlaşması ile bilimsel kaynaklara daha rahat erişebilirler. Bir kişinin tüm dilleri yeterli derecede bilmesi ve uzmanlık alanında yayınlanmış tüm çalışmaları okuyabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple farklı dillerde yayınlanan bilimsel çalışmaların okunup anlaşılması oldukça önemlidir. İşte akademik çevirilerin kritik önemi burada devreye girer. Akademik ve bilimsel çalışmaların hız kazanması ancak doğru akademik çeviriler ile mümkün olmaktadır.

Akademik Çeviri Kuralları

  • Akademik çeviri yapacak çevirmen kendi yorumlarını eklememelidir. Akademik çevirmenler kaynak metinde yazanları doğrudan, kaynak metinde yazıldığı şekilde hedef metine aktarmalıdır. Çevirmenin en küçük yorumu ya da açıklama çabası, doğru ve yerinde olsa dahi kesinlikle hedef metinde kullanılmamalıdır.Akademik çeviri, çevirmenin yazı yeteneklerini sergileyebileceği bir tür değildir; kelimelerin mümkün olduğunca birebir çevrilmesi gerekir. Kaynak metnin yazım ve anlatım tekniklerine bağlı kalınmalıdır. Kaynak metinde kullanılan kısaltmalar, formüller ya da sayılar var ise hedef dile doğru bir şekilde aktarılmalıdır.Akademik makalelerde bazen kaynak metnin yazarı atıflarda bulunabilir ve kendine has kısaltmalar kullanabilir. Bu kısaltmalar evrensel olmadığı için hedef metne aktarılırken dikkatli olunması gerekir. Ayrıca atıfta bulunduğu kişi ya da kişinin bilimsel çalışması ile ilgili de araştırma yapılmalıdır. 
  • Akademik çeviri yapan çevirmenler profesyonel olmalıdır. Çeviri yapacakları metnin konusuna hakim olmaları ve bu alanda kullanılan jargonları bilmeleri gerekir. Kaynak ve hedef dili, dillerin cümle yapılarını çok iyi bilmeleri ve hedef dildeki yazım becerilerinin çok gelişmiş olması gerekmektedir.Dillere hakimiyetin yanı sıra hedef ve kaynak dillerin kültürlerine, bu dillerde kullanılan deyimlere de eş derecede aşina olunması gerekmektedir. Bu konularda kalifiye olan çevirmenlerin çevirileri kaynak metnin doğru aktarılmasını sağlayacaktır. Çevirmenler uzmanlık alanlarında bilgilerini sürekli güncel tutmalıdırlar. Deneyim kazanmak ve eksiklerini gidermek için akademik çeviri tekniklerini bilmeleri ve kendilerini bu teknikler doğrultusunda geliştirmeleri gerekmektedir.

  • Akademik çeviri sürecinin doğru planlanması gerekir. Kaynak metin okunmalı, kaynak metinin neden bahsettiği ve ne savunulduğu doğru anlaşılmalı, konu ile ilgili araştırma yapılmalı ve sonra çeviriye geçilmelidir. Bilimsel çalışmaların çevirisinde konuda uzman akademisyenlerle çalışılması daha uygun ve doğru olacaktır.Çeviri sürecinin her aşamasında araştırmanın devam etmesi gerekir. Konu ile bilgili ve deneyimli olabilirsiniz ancak unutulmaması gereken akademik dünyada her gün yeni terimlerin ortaya çıkabileceğidir. Bu yüzden çevirmenin bilgilerini sürekli güncel tutması gerekir. 
  • Akademik çeviri gerektiren belgelerdeki cümle yapılarının doğru çözümlenmesi gerekir. Kaynak metin çok uzun cümlelerden oluşabilir. Çevirmen mümkün olduğunca bu cümleleri bölmemeye ve yapısal olarak değiştirmemeye özen göstermelidir. Ancak dil yapısının farklılığından kaynaklanan bir anlatım söz konusuysa, küçük müdahalelerde bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken akademik çeviri yapılacak orijinal metnin anlamının doğru ve eksiksiz aktarılmasıdır.

Profesyonel Akademik Çeviri
5 Kullanıcılar (5 Oy)
Değerlendirme

(5 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Profesyonel Akademik Çeviri – IngilizceTurkce.Gen.Tr