seo dersleri

Akademik Çeviri Çalışmalarının Sağladığı Katkılar

Profesyonel çeviri türlerinden hiç biri salt kaynak dilde yazılan kelimelerin hedef dile çevrilmesi değildir. Çeviri süreci oldukça karmaşıktır ve çevirisi yapılan metnin etkisi düşünüldüğünden çok daha fazla olabilir. Okuyucuların düşüncelerine yön veren, akademik araştırmaların temelini oluşturan ve dolayısıyla eğitime katkı sağlayan akademik çeviri hizmetleri de tüm bu unsurlar düşünüldüğünde önemini arttırmaktadır.

Akademik tercüme yapan çevirmenler iki ayrı dilin, iki ayrı topluluğun ve iki ayrı kültürün arasındaki boşluğu en doğru şekilde tamamlayan ve çeviriye anlam katan kişilerdir. Kültürel unsurları göz önünde bulunduran, akademik tercüme sırasında yanlış anlaşılmaların önüne geçen çevirmenler; kültürel anlamda “öteki” olarak sınıflandırılan kişilerin ya da kültürlerin tanınmasını sağlar.

Akademik çeviri yapılan metinler kültürel ve ulusal sınırları ortadan kaldırır, farklı tarafların anlayabileceği metinler aracılığı ile toplulukları etkileyebilir. Yapılan akademik tercümeler kültürler arasındaki tarihi ve siyahi ilişkileri de yeniden düşündürtebilir.

Her iki toplumun da anlamakta zorlandığı önemli konuları yerelleştirerek anlatan çevirmenler akademik çeviri yoluyla toplumlar arasındaki bağı güçlendirerek eğitim alanında önemli bir etkiye sahip olur. Akademik makalelerin, tezlerin, araştırmaların vb. metinlerin akademik çevirisi yapılırken sağlanan başarının birden fazla önemli şartı bulunur.

Akademik Çeviri Sırasında “Zorlukların” Aşılması Gerekir

profesyonel çeviri (tercüme)Akademik konularda yazılan bir metin spesifik alanlarda spesifik bilgiler içerir. Belli amaçlar uğruna yazılan bu metinlerin çevirisi bu açıdan yaklaşıldığında teknik çeviri özellikleri gösterir. Akademik alanla ilgili terminolojilerin hakimiyetinde olan akademik metinlerin çevirisini yapan kişilerin uzmanlığı bu metinlerdeki satır aralarının hedef dile çevrilmesi açısından oldukça değerlidir. Bu alanda yapılan çalışmalar da bu söylemleri doğrulamaktadır.

Özellikle akademik teorilerin anlatıldığı makalelerde akademik tercüme yapan çevirmenlerin uzmanlıkları ön plana çıkar. Teoriyi oluşturan düşünce akımlarından haberdar olunması ve alanda yapılan son çalışmaların takip edilmesi metin içerisindeki atıfların anlamlı bir şekilde çevrilmesini mümkün hale getirir. Akademik tercüme yapanların karşılaştıkları tüm bu zorluklar aşıldığı takdirde çevirinin başarısından söz edilebilir.

Akademik Çeviri Eğitim Alanındaki Bilgi Akışını Mümkün Kılar

İngilizce haricindeki dünya dillerinde yayımlanan akademik yazıların giderek çoğalması akademik çeviri hizmeti verilen dillerin sayısını arttırmaktadır. Dünyanın her bölgesinde lokal ya da küresel ölçekli akademik yazılar yazılmakta ve bu yazılarda ortaya atılan önemli görüşler akademik çeviri hizmetleri sayesinde dünya eğitimine katkı sağlamaktadır.

Akademik çalışma yapan kişilerin de eğitim gören öğrencilerin de ufkunu genişleten akademik yayınlar doğru çevrilmediği takdirde bilgi akışı yanlış bir şekilde gerçekleşebilir. Tez hazırlarken yararlanılan akademik yayınların çeviri hataları ile dolu olması ortaya çıkan metinlerin temel dayanaklarının hatalı olmasına yol açar.

Akademik alanda yazılan kitapların, makalelerin ya da ders notlarının çevirisi doğru yapılmadığı takdirde yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu yanlışlar eğitimdeki gelişmelerin önünü kesebilir.

Akademik Çeviri Hizmetleri Akademisyenlerin Yeni Fırsatlarla Karşılaşmasını Sağlar

profesyonel çeviri (tercüme)Akademik çalışmalar yapan ve kariyeri akademik makalelerle tırmanışa geçen kişiler için akademik çeviri hizmetlerinin kalitesi başarıları adına çok belirleyicidir. Düşüncelerinin ve çalışmalarının en doğru şekilde aktarılması onları uluslararası ölçekte ismi bilinen akademisyenler arasına sokabilir.

Dünyanın birçok üniversitesinde binlerce öğrencinin okuduğu ve takip edilen bir akademisyen olmak akademik çalışmalar yürütenler için oldukça değerlidir. Akademik tercüme sırasında yapılan küçük hatalar dahi akademisyenlerin başarısına engel teşkil edebilir.

Ana fikrin doğru olarak aktarılmadığı, terminolojinin doğru kullanılmadığı, yazım veya imla hataları barındıran hedef metinler akademisyenle ilgili algıyı olumsuz yönde etkileyebilir. Böylece elde edilmesi en mümkün zaferler bile akademik tercüme hizmetlerindeki yetersizlik sonucu engellenebilir.

Yorum Yaz

Tüm Yorumlar

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır ve bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. * Yıldızlı alanların doldurulması zorunludur. *

Akademik Çeviri Çalışmalarının Sağladığı Katkılar | İngilizceTurkce.Gen.Tr